Ämnen
Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-725-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-725-1
Utgivningsdag: 2019-05-16

Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård

Benchmark av vården vid ångest - förstämnings- och psykotiska sjukdomar
Info:
Rapporten innehåller jämförelser av kostnader och kvalitet inom specialiserad psykiatrisk vård och är en del i en serie benchmark-rapporter med utgångspunkt i databasen Kostnad Per Patient (KPP). Vården vid fyra diagnosgrupper har varit i fokus; unipolär depression, bipolära sjukdomar, ångest och psykotiska sjukdomar. Kostnaderna för vården av dessa sjukdomsgrupper skiljer sig i många fall betydligt mellan regionerna. Tillgänglig data av kostnader och kvalitet har därför ställts samman och analyserats regionalt och ett urval av de regionala analyserna finns återgivna här. Denna data tillsammans med de regionala analyserna ger bilden av att hög vårdkvalitet oftast inte innebär högre kostnader
0 kr
Artnr:
7585-725-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...