Ämnen
Innovationsbarometern i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-744-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-744-2
Utgivningsdag: 2019-09-27

Innovationsbarometern

En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet
Info:
Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning om innovationsarbetet i hela den offentliga sektor. Resultaten är unika då detta är första gången som innovationsarbete i offentlig sektor undersökts i större skala. Undersökningen består av två enkäter som besvarats av drygt 1800 företrädare från kommun, region och statlig verksamhet. I rapporten redovisas bakgrunden till undersökningen, analyser och resultat. Rapporten belyser områden som samarbete, spridning, finansiering och andra centrala faktorer i framtagande av innovationer. Resultaten från Innovationsbarometern finns även publicerade på www.innovationstestet.se.
0 kr
Artnr:
7585-744-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...