Ämnen
Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?  i gruppen Kultur hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-746-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-746-6
Utgivningsdag: 2019-10-11

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?

Diskussionsunderlag
Info:
Kultursamverkansmodellen sjösattes som en stor kulturpolitisk reform i början av 2010-talet, med syfte att bidra till de nationella kulturpolitiska målen uppnås och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Rapportens syfte är att belysa hur kultursamverkansmodellen fungerar idag med fokus på struktur och processer, samt att diskutera utvecklingsbehov och förslag till förändringar.
0 kr
Artnr:
7585-746-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...