Ämnen
Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-752-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-752-7
Utgivningsdag: 2019-11-25

Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

Info:
Skriftens belyser en historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet beträffande kommuner och regioner. En utgångspunkt är att när vi får perspektiv på det senaste århundradets utveckling inom arbetsmiljöområdet underlättas förståelse för dagens arbetsmiljöutmaningar. Välfärdssystemen står inför utmaningar med kompetensförsörjning och ökande kostnader som följd av demografiska förändringar. Mot denna bakgrund berör skriften frågor om digitaliseringen, upp och nedgångar i sjukskrivningar samt den inverkan rådande demografiska förändringar har. Slutsatsen är att ett systematiskt arbetsmiljöarbete är allt viktigare för att möta utmaningar som kommuner och regioner står inför.
0 kr
Artnr:
7585-752-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...