Ämnen
Hållbart resande i praktiken (TRAST) i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-250-2)
ISBN-nummer: 978-91-7345-250-2
Serie: TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Hållbart resande i praktiken (TRAST)

Info:

Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och vilja i kommunerna att arbeta för ett minskat transportbehov och energieffektivare transporter. Ändå görs idag långt ifrån tillräckligt. Och än värre: planeringsinriktningen ger ofta fler och längre motoriserade transporter, inte färre. Här behövs både nya synsätt och nya åtgärder.

Syftet med denna idéskrift är att inspirera till att arbetet med hållbart resande tydligare inordnas i den ordinarie trafik- och stadsplaneringen, för att förverkliga den potential som finns. Syftet är också att inspirera och stimulera till förändrade arbetssätt. Boken vänder sig till såväl beslutsfattare som dem som jobbar praktiskt med hållbart resande. I boken beskrivs goda exempel från flera kommuner.

Köp 5 st eller fler för 159 kr/st
Köp 10 st eller fler för 119 kr/st
199 kr
Antal: 
Artnr:
7345-250-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse ...
249 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ...
375 kr
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...