Ämnen
Grundläggande granskning  i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-706-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-706-0
Utgivningsdag: 2018-12-13

Grundläggande granskning

Kärnan i revisionsprocessen
Info:
Skriften ger begreppet Grundläggande granskning en djupare innebörd och förklarar vad granskningen syftar till och omfattar. Skriften vänder sig till förtroendevalda revisorer och sakkunniga i en kommun eller i en region samt i gemensamma nämnder, kommunalförbund, kommunala
företag och i finansiella samordningsförbund.

Skriften är en fördjupning av God revisionssed i kommunal verksamhet. God revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift, utan ska ses som de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal
revision. Så ska även denna skrift läsas.
Antal: 
Artnr:
7585-706-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre
Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämf...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...