Ämnen
Gäller LOU vid hyra av lokal? i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-737-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-737-4
Utgivningsdag: 2019-06-27

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Tips och råd
Info:
Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (LOU).
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika alternativa handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.
Vägledningen vänder sig i första hand till upphandlare och fastighetsorganisationer som ansvarar för inhyrning av verksamhetslokaler inom kommuner och regioner.
0 kr
Artnr:
7585-737-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...