Ämnen
Framtidens kulturlokaler i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-776-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-776-3
Utgivningsdag: 2019-05-15
Serie: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Framtidens kulturlokaler

Kapitel i antologin Framtidens fastighetsbehov
Info:
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemiljöer skapas ställs kommuner och regioner inför ett växande behov av gemensamma offentliga rum och nya lokaler för kultur och möten.

Denna förstudie, som finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, har formen av en framtidsspaning efter lokaler för kultur. Den innehåller exempel på hus för kultur med olika innehåll samt en diskussion om vilka de framtida behoven är. En slutsats är att de bostadsnära kulturhusen fyller en viktig funktion för invånarnas egen kulturutövning, utgör mötesplatser där människor med olika bakgrund kan lära känna varandra och att de bidrar till inkludering och integration.
0 kr
Artnr:
7585-776-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
275 kr
Framtidens äldreboende
Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som pub...
Förskolans fysiska miljö
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större m...
Skollokalernas betydelse för lärande
Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt m...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...