Ämnen
Framtidens äldreboende i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-657-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-657-5
Utgivningsdag: 2018-11-27
Serie: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Framtidens äldreboende

Info:
Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som publiceras under 2016-2019.

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller att skapa bra äldreboenden under de kommande fem till tio åren, som därefter ska fungera under kommande decennier. Det är många faktorer som påverkar resultatet.

Framtidens äldreboende finns redan, i form av alla de byggnader som idag bebos, används och som kommer att användas under lång tid framöver. Framtidens äldreboende handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre – om personer födda på 1940–60-talen. De frågor som är viktiga för de generationerna, kommer också att vara viktiga för framtidens äldreboenden.
0 kr
Artnr:
7585-657-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens kulturlokaler
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemilj&...
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
275 kr
Förskolans fysiska miljö
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större m...
Skollokalernas betydelse för lärande
Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt m...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...