Ämnen
Förutsättningar för uppföljning i gruppen Upphandling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-797-9)
ISBN-nummer: 978-91-7164-797-9
Utgivningsdag: 2012-06-05
Serie: Kvalitetssäkrad välfärd

Förutsättningar för uppföljning

Info:

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.
 
I denna skrift tittar vi närmare på de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade och som drivs av alternativa utförare.

Lagar som rapporten hänvisar till:
Kommunallagen
Lagen om offentlig upphandling (LoU)
Lagen om valfrihetssystem

80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-797-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Offentliga uppgifter till vår tjänst
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
Användarguide för verktyget kravsorteraren
En allt större del av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommu...
Sex röster om uppföljning och utvärdering
Syftet med denna rapport är att ge olika discipliners och verksamhetsområdens syn ...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...