Ämnen
Förskolans fysiska miljö i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-643-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-643-8
Utgivningsdag: 2018-08-13
Serie: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Förskolans fysiska miljö

En kunskapsöversikt och förslag till utvärdering
Info:
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större mängd förskolebyggnader i ett åldrande fastighetsbestånd, leder detta till behov av kunskap om hur den fysiska miljön i förskolan kan stödja barnens utveckling och personalens arbetsmiljö. Detta är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler. Parallellt med akademiska forskningsstudier, pågår det omfattande utvecklingsarbete runt om i kommunerna. Några exempel från kommuner presenteras.

Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmännen vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.
0 kr
Artnr:
7585-643-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens kulturlokaler
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemilj&...
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
275 kr
Framtidens äldreboende
Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som pub...
Skollokalernas betydelse för lärande
Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt m...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...