Ämnen
Förhindra fusk och oegentligheter i gruppen Upphandling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-794-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-794-8
Utgivningsdag: 2012-06-05
Serie: Kvalitetssäkrad välfärd, Motverka korruption

Förhindra fusk och oegentligheter

Info:

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Ett delområde i detta arbete handlar om att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg upplevs i detta sammanhang ofta som mer komplicerat jämfört med kontrollen vid köp av varor eller andra typer av tjänster.

80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-794-8
Ingår i samma serie:
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting ...
Överenskommelse mellan leverantörer och beställare
SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram nya gemensamm...
Andra har också visat intresse för:
God samhällsbyggnad
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocesse...
300 kr
Väghållningens juridik
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av d...
195 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...