Ämnen
Fogmaterial för markbeläggning i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-803-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-803-6
Utgivningsdag: 2019-12-11
Serie: Beläggning för framtiden

Fogmaterial för markbeläggning

Egenskaper, utvärderingar och rekommendationer
Info:
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som genomfördes av Malmö stad under 2006 och 2007. Syftet var att öka kunskapen om olika fogars och fogningsmetoders egenskaper, styrkor och svagheter, särskilt avseende motståndskraft mot renhållning och ogräs. Denna projektrapport ger råd och exempel på olika testbäddar. I texten ges vissa produktnamn som exempel på produkter och material, men det finns ofta ytterligare alternativ på marknaden. Mer om ogräsproblem och hur de tacklas finns att läsa i SKR:s skrift ?Koll på tillväxten?.
0 kr
Artnr:
7585-803-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beläggning för framtiden
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SK...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Koll på tillväxten
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är me...
Val av åtgärd
Huvudsyftet med denna skrift är att ge råd i hur man kan välja mellan olika materia...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...