Ämnen
Föräldraledighet i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-463-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-463-2
Utgivningsdag: 2017-03-21

Föräldraledighet

Lagar, avtal och ersättningar
Info:
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller föräldraledighet?

Denna skrift ger en översikt över de regler som är kopplade till föräldraledighet för medarbetare i kommuner, landsting, regioner och Pactas medlemsföretag. Det gäller regler utifrån från lagstiftning, det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) samt andra kollektivavtal som finns inom sektorn.

Informationen kan användas som ett stöd för chefer och andra som arbetar med personalfrågor.
55 kr
Antal: 
Artnr:
7585-463-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...