Ämnen
EU-handslaget i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-745-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-745-9
Utgivningsdag: 2019-10-15

EU-handslaget

Uppföljning av kommuner och regioners åtaganden
Info:
EU-handslaget syftade till samhällsomfattande krafttag i arbetet med att stärka kunskap, insyn och delaktighet i EU-relaterade frågor i Sverige. Representanter från kommuner, regioner, arbetsmarknadsparter, läroverk, ungdoms- och studieförbund ingick en överenskommelse med regeringen om att genomföra ambitionshöjande åtgärder, utifrån respektive aktörs förutsättningar och behov.

Denna rapport ämnar följa upp lokala och regionala åtaganden samt lyfta goda exempel på hur man på olika sätt kan stärka och främja delaktigheten i EU. Uppföljningen utgör en del av SKL:s åtagande inom ramen för EU-handslaget, och representerar förbundets fortsatta engagemang i frågan.
0 kr
Artnr:
7585-745-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...