Ämnen
Ekonomirapporten, oktober 2019 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-549-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-549-3
Utgivningsdag: 2019-10-16
Serie: ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, oktober 2019

Om kommunernas och regionernas ekonomi
Info:
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabbare än sysselsättningen i ekonomin. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finan­siera eller bemanna den, om inget förändras.

Till detta kommer en svag tillväxt i Sverige innevarande och nästa år. I år är det främst den inhemska efterfrågan som viker och nästa år främst efterfrågan från exportmarknaderna. Sysselsättningen beräknas minska åren 2020-2021, vilket medför en svag tillväxt i skatteunderlaget dessa år. Detta står i kontrast mot den utveckling vi sett det senaste decenniet, då kostnaderna ökat betydligt snabbare än de demografiska behoven.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-549-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...