Ämnen
Ekonomirapporten, oktober 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-077-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-077-1
Utgivningsdag: 2015-10-08
Serie: ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, oktober 2015

Info:
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att sektorns ekonomi är i ett svårt läge.

I den här rapporten tittar vi särskilt på de ökade kostnader som följer av bemanningsproblem i vården. Vi beskriver även de problem vi kan se med den statliga styrningen och riktade statsbidrag i den kommunala sektorn. Särskilt tydligt är detta på skolans område.
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Aktuellt material om Ekonomirapporten hittar du på skl.se
Artnr:
7585-077-1
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...