Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla
Behåll greppet om ekonomin
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram foldern "Behåll greppet och ekonomin" med tips och råd som kan ge vägledning åt kommuner och landsting i deras budgetarbete och ...
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad verksamhetsuppföljning med hjälp av nationellt kvalitetsregister och KPP-data
KPP och RIKSÄT är ett projekt som genomförts av SKL i samverkan med Stockholms Centrum för Ätstörningar, Videgården i Linköping, Anorexi & Bulemimottagnin...
The Economy Report - november 2007
En översättning till engelska av sammanfattningen, de samhällsekonomiska förutsättningarna samt appendix. Finns endast att ladda ned som pdf-dokument.
Vad får vi för pengarna? : om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården
Denna skrift är den tredje som SKL producerar om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården. Här redovisas, utöver mått på landstingens prestationer oc...
Ersättningssystem  inom hälso- och sjukvården : en kunskapsöversikt baserad på internationella erfarenheter
Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ers&a...
Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård : en översikt av tillämpning, erfarenheter och utvecklingslinjer
Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ers&a...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2007 : verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i landstingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas statistik ...
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2007
[Obs! På grund av fel i Socialstyrelsens uppgifter angående antal 65 år och äldre kommer uppgifterna i tabell 8b uppdateras, förhoppningsvis under v. 39, i SCB:s xls-filer s...
The Economy Report : on Swedish municipal and county council finances : may 2008
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2007 : jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig ...
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : jämförelser mellan landsting 2008
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen presenterar för tredje året i rad gemensamt jämförelser av kvalitet och effektivitet inom den svenska hälso- och sjukv&a...
The Economy Report :  on Swedish municipal and county council finances : october 2008
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det...
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2008
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008" beskriver vi 2008 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att j&au...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2008 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik
I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive la...
Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient
De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen f&o...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun.I denna rapport redovisas ...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2009 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik
I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive la...
The Economy Report. May 2010
The Economy Report. is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situation and developments in muni...
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Förslaget bygger p&ari...
KPP Psykiatri Mycket mer än kostnad per patient
I denna rapport visar vi exempel på analyser som kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin. Vår förhoppni...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - December 2010
Kalkylerna (avslutades den 2 december) sträcker sig fram till år 2015. Resultaten för sektorn år 2009 och 2010 tillhör de bästa på många år, trots f...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig...
Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift  utjämningssystem för kommuner och landsting år 2008
"Kommuner och landsting står för större delen av våra välfärdstjänster. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför ä...
Local government financial equalisation : information about the equalisation system for Swedish municipalities and county councils in 2008
Municipalties and county councils provide the bulk of our welfare services. They are responsible for schools, health services and various social services. Local government expenditure therefore acco...
Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt
Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-t...
Utveckling av lokala välfärdsbokslut: en modell för styrning och uppföljning
Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och 17 kommuner och landsting, har vidareutvecklat lokala välfärdsbokslut så att modellen tar utg&arin...
Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin  med mål, uppföljning och åtgärder
Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av nyhet...
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla