Ämnen
Driftsformer för kommunal infrastruktur i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-759-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-759-6
Utgivningsdag: 2020-02-05

Driftsformer för kommunal infrastruktur

Nationell kartläggning från SKR
Info:
I denna rapport redovisas resultatet av en nationell kartläggning av driftsformerna för kommunal infrastruktur. Rapporten ska fungera som ett beställarstöd vid val av driftsform inom verksamhetsområdet gata och väg. Den innehåller också resonemang och jämförelser av driftsformer samt ger några exempel på lösningar i ett antal kommuner.

Målgruppen för rapporten är alla Sveriges kommuner, särskilt personer som arbetar operativt med drift och underhåll samt med upphandling av kontrakt. Rapporten riktar sig huvudsakligen till verksamhetsansvariga, entreprenadansvariga och upphandlingsenheter hos kommuner.
0 kr
Artnr:
7585-759-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...