Ämnen
Digitalt hat i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-682-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-682-7
Utgivningsdag: 2018-05-22
Serie: Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Digitalt hat

Hat och hot mot kommunalpolitiker
Info:
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKL gjort en analys av hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Syftet med studien är att höja kunskapsnivån och sätta fokus på förekomsten av hat och hot riktat mot förtroendevalda i den digitala världen. 

Studien har genomförts av Lisa Kaati (FOI), Nazar Akrami (Uppsala universitet) samt Björn Pelzer (FOI). 
0 kr
Artnr:
7585-682-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hot och hat påverkar
Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta ...
Hot och våld mot förtroendevalda
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Anmäl alltid hot, hat och våld
Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...