Ämnen
Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-848-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-848-8
Utgivningsdag: 2012-11-05

Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket

Info:

Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ser det som viktigt att väcka diskussion om hur skolbiblioteket ska utvecklas för att på bästa sätt stötta elevens lärande.


Skolbibliotekens roll och verksamhet behöver utvidgas så att de fungerar som både fysiska och digitala rum till stöd för lärandet. En av utmaningarna är att få de båda rummen att komplettera varandra och svara mot de krav som moderna digitala verktyg och lärmiljöer ställer.

Artnr:
7164-848-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...