Ämnen
Den strategiske mångsysslaren - 10 år senare i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-771-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-771-8
Utgivningsdag: 2019-03-11

Den strategiske mångsysslaren - 10 år senare

Enkätundersökning om kommunernas näringslivsarbete 2018 med återkoppling till undersökningen 2008
Info:
År 2008 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning riktad till näringslivsansvariga i kommunerna. Under 2018 har en utvidgad studie på samma tema genomförts. I undersökningen beskrivs bland annat de näringslivsansvarigas bakgrund med frågor om kön, ålder och tidigare bakgrund, hur näringslivsverksamheten är organiserad, hur styrningen av verksamheten ser ut och med vilka och på vilket sätt näringslivsfunktionen samverkar med andra.
0 kr
Artnr:
7585-771-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...