Ämnen
Bygga vackert i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-786-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-786-2
Utgivningsdag: 2019-06-28
Serie: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Bygga vackert

Att bygga vackert med kvalitet och estetiska värden
Info:

God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt genomförda i svenska kommuner som visar att god arkitektur inte behöver kosta och att en medveten satsning på byggd kvalitet kan ge långsiktiga mervärden.

Skriften publicerades 2016 och uppdaterades i juni 2019. I den nya versionen har stycket om Estetiska värden och arkitektonisk kvalitet – vad menas med det? i kapitel 2 Vision och mål och stycket om LOU i kapitel 3 Program och planprocess uppdaterats och arbetats om. Två nya exempel med förskolor i Västerås stad och den regionala Skandionkliniken i Uppsala har lagts till under kapitel 6 Goda exempel.

Skriften vänder sig till alla inom offentlig förvaltning som i något eller flera skeden av ett byggprojekt agerar som beställare.

275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-786-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens kulturlokaler
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemilj&...
Framtidens äldreboende
Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som pub...
Förskolans fysiska miljö
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större m...
Skollokalernas betydelse för lärande
Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt m...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...