Ämnen
Bevara eller gallra: gallringsråd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-228-1)
ISBN-nummer: 978-91-7345-228-1
Utgivningsdag: 2010-01-27

Bevara eller gallra: gallringsråd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner

Info:

Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara eller gallra. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. I gruppen ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet samt landsarkiven.

Artnr:
7345-228-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...