Ämnen
Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi  i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5441)
Utgivningsdag: 2017-04-24
Serie: Stroke

Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi

- reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
Info:
Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge. Stödet innehåller information om:
1. Dokumentation
2. Akut utredning på sjukhus
3. Trombolysbehandling
4. Doseringstabell för alteplas (Actilyse) vid trombolys för ischemisk stroke
5. Kontroller och omvårdnad vid trombolys
6. Trombektomibehandling
7. Kontroller och omvårdnad vid trombektomi
0 kr
Artnr:
5441
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beslutsstöd - Körkort efter stroke / TIA
Beslutsstödet Körkort efter stroke / TIA följer patientens vårdkedja och ä...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...