Ämnen
Beläggning för framtiden i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-805-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-805-0
Utgivningsdag: 2019-12-16
Serie: Beläggning för framtiden

Beläggning för framtiden

En kunskapsöversikt och stöd för val av hållbara beläggningar
Info:
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SKR tagit fram ett stort antal skrifter med anvisningar och råd inom flera områden, t.ex. ogräsbekämpning, materialval för olika ytor, inventering av ytornas status, dimensionering samt upphandlingshjälpmedel och mallar. Skrifter som ingår i serien är: Koll på tillväxten, Fogmaterial för markbeläggning, Bära eller brista, Val av åtgärd, Utsatta ytor, Tysta gatan, Funktionsupphandling av beläggningar.

Denna övergripande skrift samlar länkar till dessa skrifter och närliggande dokument för att läsaren enkelt ska hitta relevanta, objektiva och rådgivande skrifter och mallar för sitt dagliga arbete.
0 kr
Artnr:
7585-805-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Fogmaterial för markbeläggning
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som g...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Koll på tillväxten
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är me...
Val av åtgärd
Huvudsyftet med denna skrift är att ge råd i hur man kan välja mellan olika materia...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...