Ämnen

Arbetsmarknad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Internationella exempel på samordning
I denna rapport beskrivs hur Danmark, Norge och Storbritannien på olika sätt har förändrat sina organisationer för att på ett bättre sätt förstärk...
Möjligheternas generation?: En rapport om ungdomsarbetslösheten
Ungdomsarbetslösheten är en fråga som står högt på agendan i många länder. Nivån på den svenska ungdomsarbetslösheten är bland de h&...
Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken: En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer
Skriften innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och föreskrifter samt kommentarer av Sveriges Kommuner och Landsting omarbetsmar...
Kompetensförsörjning - lokala och regionala exempel
Trots en stor registrerad arbetslöshet, inte minst bland ungdomar, har såväl det privata näringslivet som kommuner, landsting och regioner svårigheter med rekrytering av l...
Kommunernas arbetsmarknadsinsatser
Skriften innehåller en sammanställning av resultatet av en enkätstudie som genomförts i syfte att kartlägga vilka insatser kommunerna år 2012 gör på det ar...
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Svenskt kvalitetsindex (SKI) och Statistiska centralbyrån som med jämna mellanrum mäter...
Födda 1981 : 95-27-13
Registerstudien av samtliga födda 1981 visar det tydliga sambandet mellan resultaten i skolan och hur individerna lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. ; Förklaringen till titeln &...
« Föregående  1  2  |  Visa alla