Ämnen
Allmänna handlingar i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5231)
Utgivningsdag: 2011-09-30

Allmänna handlingar

Info:

Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar.

Denna folder reder ut begreppen och underlättar för företaget att kvalitetssäkra sin informationshantering.

Foldern ges ut av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.

Artnr:
5231
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...