Ämnen
10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-590-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-590-5
Utgivningsdag: 2017-12-06

10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Jämförelser under åren 2007-2016
Info:
Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre funnits i 10 år. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.
Rapporten beskriver framväxten av öppna jämförelser och utvecklingen av aktuell och tillförlitlig data. I rapporten presenteras också 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten i hemtjänsten, i särskilt boende och i den sammanhållna vården och omsorgen.
Rapporten kompletteras med en tabellbilaga som finns på socialstyrelsen.se och skl.se. I tabellbilagan presenteras resultatet för de 20 indikatorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt riket.
Artnr:
7585-590-5
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...