Förebygga välfärdsbrottslighet

Ett av det strategiska arbetet mot välfärdsbrottslighet handlar om att förebygga risker och minimera brottslighet. Att arbeta strukturerat, bedöma risker och ställa krav är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Det är också viktigt att upptäcka otillåten påverkan som ofta förekommer i samband med välfärdsbrottslighet.

Introduktion

Innan du börjar använda denna guide kan du med fördel se den animerad film som en introduktion till ditt förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet. Den är tänkt att vara en så kallad ögonöppnare kring välfärdsbrottslighet och bygger på verkliga erfarenheter. Filmen tar upp

  • olaglig förskrivning av läkemedel
  • ramupphandling och leverantörer
  • ansökan om hemtjänstföretag
  • biståndsbeslut för personlig omsorg.

Filmen kan också vara ett diskussionsunderlag i syfte att fortsätta det förebyggande arbetet med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen. Animeringen är framtagen av SKR tillsammans med medlemmar och är 4 minuter och 38 sekunder lång.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.