Publicerad 3 juli 2019

Kartläggning av leveranstrafik i tätort

Denna handbok är till för dig som vill komma igång med gods- och leverantrafikarbetet. Skriften sammanfattar olika möjligheter till insamling av information om leveranstrafiken.

En effektiv leveranstrafik bidrar till tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och minskade luftföroreningar, bullernivåer och inte minst kostnader. Samtidigt finns begränsad samlad information om hur olika kartläggningar och mätningar av leveranstrafik inom en kommun kan genomföras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.