Publicerad 10 april 2019

Feriejobb för ungdomar 2018

Sedan Sveriges Kommuner och Landsting 2008 inledde arbetet med att följa kommunernas och regionernas arbete med feriejobb har antalet platser ökat från 30 000 till drygt 80 000. Årets sammanställning av enkätsvar från kommuner och regioner visar på ett fortsatt stort engagemang i arbetet att ordna feriejobb för ungdomar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.