Publicerad 21 oktober 2019

Att hantera våldsbejakande extremism

Skriften är framtagen av SKL för att beskriva vad kommunen kan göra i arbetet mot våldsbejakande extremism. Den tar också upp kommunernas ansvar och den lagstiftning som gäller inom respektive verksamhetsområde kopplat till våldsbejakande extremism samt hur kommunen kan hantera återvändare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR