Publicerad 8 september 2023
Debatt

Krisen i välfärden blir värre för varje dag

Det svåra ekonomiska läget påverkar allt och alla. Hushållen, välfärden och näringslivet. I det läget behöver regeringen visa att de tar sitt ansvar för en fungerande välfärd.

Nyligen presenterade SKR en ny ekonomisk prognos. Det mesta pekar nedåt, även om ett positivt besked är att arbetsmarknaden visar sig vara oväntat motståndskraftig. Enligt prognosen faller resultaten i kommuner och regioner kraftigt i år och under 2024 beräknas ett underskott på nära 30 miljarder kronor.

Anders Henriksson och Annika Wallenskog.

Anders Henriksson och Annika Wallenskog.

Värst är det för regionerna där samtliga 21 räknar med underskott i år. 2024 handlar det sammantagna underskottet om 22 miljarder, vilket motsvarar årskostnaden för två medianregioner. Sjukvården och kollektivtrafiken riskerar att få ta en stor del av besparingarna.

Vi som tar ansvar i kommuner och regioner möter ibland påståendet att sektorn har stora överskott och ”väl kan använda sparade pengar nu när tiderna är kärva”. Så fungerar inte regelverket. Underskott måste i normalfallet återställas inom en treårsperiod och kommuner och regioner måste alltid budgetera med överskott. Överskott från ett år kan inte tas med i budgeten för kommande år. Kommunallagen är strikt och pengar får inte användas fritt. Regelverket behöver förändras och makten att göra det ligger hos riksdag och regering.

Kommuner och regioner vidtar nu en lång rad åtgärder för att klara det ekonomiska läget. Verksamheter drar ned och antalet anställda minskas. Kommuner och regioner skjuter på viktiga investeringar och på en del håll planeras det för skattehöjningar. Det är tuffa beslut för landets kommun- och regionpolitiker. Staten, regionerna och kommunerna ska såklart hjälpas åt, både i ansträngda och goda tider.

Sedan i våras – när den ekonomiska krisen eskalerade – har SKR efterlyst ett besked från regeringen om statsbidragen för 2024. Ju tidigare desto bättre. Allt för att ge kommuner och regioner förutsättningarna för att kunna planera för verksamheterna.

Finansministern har gett löftet att inte lämna välfärden i sticket. Men några siffror att utgå ifrån i budgetplaneringen har inte kommit. I brist på det aviserar nu regioner och kommuner stora besparingar. De görs på ett sätt som i möjligaste undvika allt för stora konsekvenser för medborgarna. Men för varje dag som går, så blir situationen allt tuffare.

Våra tydliga medskick till regeringen inför budgeten den 20 september är:

  • Ge kommuner och regioner tydliga besked om pengar till välfärden 2024 och ramarna även för 2025 och 2026. Långsiktiga planeringsförutsättningar är grundläggande för en stabil välfärd.
  • Värdesäkra de generella statsbidragen till kommuner och regioner så att de räknas upp med pris- och löneökningar och tar hänsyn till demografin. Så är det i våra grannländer. Det är krav som SKR har drivit i flera år och som allt fler nu sluter upp kring.

I det tuffa ekonomiska läget och med ett försämrat säkerhetsläge ökar oron i samhället. Då blir stabiliteten i skolan, vården och omsorgen viktigare än någonsin. Regeringen behöver ta sitt ansvar för att undvika nedskärningar så långt det är möjligt och för att välfärden ska klara krisen och stå stark för framtiden. En stark välfärd behövs i en orolig tid.

Anders Henriksson, SKR:s ordförande
Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom

Artikeln publicerades i Aftonbladet den 8 september 2023

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.