Publicerad 31 maj 2023
Nyhet

Otydlighet om kommunernas roll missgynnar arbetssökande

Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver prioritera kommunsamarbete för att utveckla stödet till individer längre från arbete. Men nu kommer besked som går åt motsatt håll.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Under förra mandatperioden reformerades Arbetsförmedlingen med fokus på stöd till individer nära och medellångt från arbete. Det genom fokus på digital service och inrättandet av fristående aktörer. Däremot hänger frågan om hur arbetsmarknadspolitiken ska fungera för de med en längre väg till arbete fortfarande i luften.

Kommuner förväntas stå standby

En verkningsfull insats för de individer som står längre från arbetsmarknaden är arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Många kommuner och ideell sektor har varit anordnare. Nu meddelar Arbetsförmedlingen att dessa insatser, från den 1 oktober, bara i undantagsfall kan anordnas som idag. En rättslig tolkning har gjorts av att upphandlade aktörer alltid ska väljas i första hand.

Kommunerna har väntat på att få en tydlig roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken och är beredda att ta ett ännu större ansvar för individer längre från arbetsmarknaden. Men istället för att öka samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling, går man istället åt ett håll där kommunerna förväntas stå standby om ingen privat utförare finns tillgänglig. Det är ett steg i fel riktning, säger Roy Melchert, chef på arbetsmarknadssektionen på SKR.

Lokala närvaron behöver prioriteras

Kommunerna och Arbetsförmedlingen har gemensamt arbetat fram nya överenskommelser om samverkan och arbetssätt lokalt. Hittills har fler än 260 kommuner ingått sådana avtal. En viktig förutsättning för lokalt samarbete är att det finns personal från Arbetsförmedlingen på plats. Men med när myndigheten får minskade anslag och nu varslar 320 medarbetare om uppsägning, så riskerar den lokala närvaron att försämras ytterligare.

När regeringen inte tillför medel blir det än viktigare att Arbetsförmedlingen själv blir bättre på att prioritera den lokala närvaron för att kunna samarbeta med kommunerna och ge möjlighet till fysiska möten för de arbetslösa som behöver det, säger Roy Melchert.

Otydlig rollfördelning missgynnar de arbetssökande

Kommunerna och SKR har under hela reformeringen av arbetsmarknadspolitiken efterfrågat en tydlig roll för kommunerna. En reformering och en bredd av utförare som kan ge stöd till arbetssökande är något som kan vara positivt. Men kommunerna behöver få besked om sin roll på den lokala nivån för att ge planeringsförutsättningar och rådighet.

Vi har sett att det finns en ökad försiktighet hos Arbetsförmedlingen.. Det gynnar inte enskilda individer. Regeringen behöver ta kommando och utveckla hur de vill att systemet ska fungera. Är det så att det saknas rättsliga förutsättningar så får man ta fram ny lagstiftning, säger Roy Melchert.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.