Publicerad 28 april 2023
Nyhet

Konkreta förslag behövs om intäkter av vindkraft

Utredningen om hur kommuner kan stimuleras till utbyggd vindkraft når inte ända fram. SKR uppmanar regeringen att agera skyndsamt så att kommunerna ersätts vid etableringar av vindkraft.

Foto

Anders Henriksson

– Regeringen behöver omgående ta fram konkreta förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Sverige behöver mer el snabbt och det här är en nyckelfråga, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Intäkter till kommunen från vindkraften kan ske genom statlig finansiering eller beskattning. SKR kan konstatera att Sverige är det enda land i Norden som inte har någon kommunal skatteintäkt från landbaserad vindkraft.

– Det är olyckligt att utredningen hindrats att lägga förslag kring den stora frågan om ekonomiska incitament till kommunerna. Nu behöver regeringen agera snabbt för att remittera både utredningens förslag och ett förslag om intäkt till den kommun som påverkas av en storskalig vindkraftutbyggnad, säger Anders Henriksson.

Värna det kommunal planeringsansvaret

– För kommunerna är det mycket viktigt att det kommunala planeringsansvaret för användningen av mark och vatten inte äventyras. Kommunerna måste ha en avgörande påverkan på lokaliseringen av vindkraft, något som vi gärna ser kan ske tidigare i processen, säger Anders Henriksson.

Fakta

Utredningen Värdet av vinden lyfter bland annat upp följande:
• I utredningen finns förslag på kompensation till intilliggande fastigheter, närboende och lokalsamhälle
• En kommunal intäkt behövs för att stärka kommunernas incitament att bidra till utbyggnad av vindkraften.
• Utredningen har genom sina direktiv varit förhindrad att lägga fram förslag att kommunen ska få intäkter kopplade till vindkraftsetableringar.
• Frågan om kommunala intäkter behöver skyndsamt beredas vidare inom Regeringskansliet.

Läs vidare

Sakkunnig

Kristina Isacsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.