OBS! Evenemanget är avslutat!21 mars 2023 kl. 10.00-15.00

Workshop - statistik om komvux

Seminariet är fullbokat.

Innehåll

SKR arrangerar en workshop om statistik om komvux som Skolverket tar fram och som till viss del också publiceras i RKA:s databas Kolada.

SKR medverkar tillsammans med RKA, Skolverket och SCB på workshopen. Vid detta tillfälle får deltagarna lyfta frågor, synpunkter och förbättringsförslag om statistiken om komvux på grundläggande och gymnasial nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi), etableringsstatus efter komvux, samt statistiken om personal och kostnader. Har du synpunkter på statistiken och vill delta?

SKR bjuder på lunch och fika men eventuell resa och övernattning får deltagarna själva bekosta. Vid stort intresse kommer vi att göra ett urval.

Målgrupp

Alla som har tankar och synpunkter på statistiken om komvux som Skolverket tar fram.

Medverkande

  • RKA
  • Skolverket
  • SCB

Informationsansvarig

  • Karin Darin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.