OBS! Evenemanget är avslutat!17 april 2023 till 18 april 2023 kl. 00.00-00.00

Utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter

SKR bjuder in strateger och utvecklingsledare att delta i ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter. Programmet genomförs vid tre träffar och syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunen eller regionens arbete med mänskliga rättigheter.

Anmäl dig

Innehåll

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse för att stärka respekten för och kunskapen om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner. Satsningen ska också bidra till förverkligandet av målen i Agenda 2030. Inom ramen för överenskommelsen har SKR tagit fram och utvecklat utbildningsmaterial, verktyg och metoder som ett stöd i arbetet med mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt från detta material så genomförs ett utbildningsprogram med träffar under våren 2023.

Aktuella datum

 • Träff 1: 17-18 april på plats i Stockholm
 • Träff 2: 16 maj (kan komma att genomföras som hybridmöte)
 • Träff 3: Sker i anslutning till MR-konferens som genomförs i augusti eller september 2023

Målgrupp

Strateger och utvecklingsledare i kommuner och regioner, med ansvar för områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, integration, folkhälsa, Agenda 2030 eller andra närliggande områden.

 • Är du verksam som strateg eller utvecklingsledare i en kommun eller region?
 • Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
 • Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt?
 • Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter i din organisation?
 • Vill du ha möjlighet till samtal och utbyte med kollegor som arbetar med mänskliga rättigheter?

En till två deltagare per kommun eller region.

Medverkande

Meddelas senare.

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.