OBS! Evenemanget är avslutat!27 januari 2023 kl. 10.00-12.00

Självvald inläggning – förhållningssätt och bemötande

SKR och Socialstyrelsen anordnar en serie med webbinarier om självvald/brukarstyrd inläggning (SI/BI). Det tredje seminariet har fokus på förhållningssätt och bemötande vid SI/BI som viktiga framgångsfaktorer för att förebygga och hantera sårbara moment i samband med vårdprocessen.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med seminariet är en fördjupad dialog i hur verksamheter som erbjuder SI/BI kan arbeta med bemötande och förhållningssätt gentemot patienter.

Målgrupp

Avdelningspersonal och öppenvårdspersonal som arbetar med patienter som har tillgång till SI och andra intresserade av att arbeta med SI inom psykiatrin.

Program

Verksamheter som erbjuder SI/BI idag kommer att beskriva hur de arbetar med bemötande och förhållningssätt för att skapa en patientsäkert och personcentrerad vård i samband med SI/BI. Vi kommer bland annat att få exempel från verksamheter som erbjuder SI/BI för barn och unga, ätstörningsvården och för allmänpsykiatriska patienter.

Under webbinariumet kommer korta filmer visas och korta föreläsningar att hållas för att därefter diskuteras av en panel med representanter från psykiatriska verksamheter. Deltagarna kommer att bjudas in till dialog och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till både föreläsare och panelmedlemmar.

Material om självvald/brukarstyrd inläggning (SI/BI)

Utvärdering av metoden SI/BI (PDF), Socialstyrelsen

Vad är SI/BI? Socialstyrelsen (PDF)

Om självvald inläggning inom psykiatrin, Socialstyrelsens podd nummer 93

Medverkande

Moderatorer

 • Martin Rödholm, SKR
 • Louise Kimby, utredare, Socialstyrelsen

Övriga medverkande

 • Mårten Jansson, utredare, Nationell samverkan för psykisk hälsa
 • Rose-Marie Lindkvist, folkhälsovetare och utbildare i BI, Lunds universitet
 • Tony Pålsson, skötare, BUP Skåne
 • Säidi Ovox, sjuksköterska, Region Östergötland
 • Jenny Fries, psykolog, handledare och utbildare i bemötandefrågor, Region Uppsala
 • Cecilia Frank, chefsöverläkare, Region Östergötland
 • Rebecca Nilsson, skötare och utbildare i BI, Region Skåne
 • Gabriella Korsner, sjuksköterska, Region Stockholm
 • Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig psykiatri, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

 • Martin Rödholm
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR