OBS! Evenemanget är avslutat!27 januari 2023 kl. 13.00-16.00

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation - vilka möjligheter ger den nya lagstiftningen?

Ett seminarium om den nya lagstiftningen som ger ökad möjlighet till informationsöverföring mellan hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal. 

Anmäl dig

Innehåll

Från och med första januari 2023 ger en ny lagstiftning ökade möjlighet till informationsöverföring, bland annat mellan hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal. Vad innebär lagstiftningen och vad kan göras både på lokal och nationell nivå?

Program

  • Pål Resare, jurist på SKR, berättar om vad den nya lagstiftningen innebär.
  • Annelie Amigelius, Västkom, sammanfattar resultaten från förstudien ”Informationsdelning mellan kommuner och regioner” som har gjorts tillsammans med SKR.
  • Camilla Strandberg, Socialstyrelsen, berättar om deras uppdrag att ta fram stöd för vård- och omsorgsgivare kring den nya lagen.
  • Dessutom får vi lärdomar från Västerås stad, perspektiv från SAS-föreningen (socialt ansvariga samordnare) och information från Inera.

Målgrupp

Chefer, strateger, verksamhetsutvecklare inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR