OBS! Evenemanget är avslutat!30 mars 2023 kl. 10.00-11.00

Politikens roller i digitalisering av välfärden

Digitalisering lyfts ofta som en central metod för att lösa välfärdens demografiska utmaningar och det stadigt växande kompetensgapet. Digitaliseringen behöver därför bli både en förvaltningspolitisk fråga och en fråga om inkludering och delaktighet av alla. Vid seminariet presenteras forskning och kommuners exempel på politiskt förankring.

Innehåll

När samhället digitaliseras förändras förväntningar på välfärden. Kommunernas uppdrag utmanas och ställer krav på nytänk både gällande verksamhetsutveckling och i mötet med medborgarna och samhället.

Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vad kan vara politikens ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för sina organisationer att digitalisera?
 • Hur kan den politiska styrningen av organisationens digitalisering se ut – hur kan värderingskillnader synliggöras?
 • Hur kan relationer mellan tjänstepersoner och förtroendevalda utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för digitalisering?

Målgrupp

 • Politiker i kommuner och regioner
 • Tjänstepersoner i kommuner och regioner
 • Chefer inom kommun och region som arbetar nära politiker med att skapa förutsättningar för digitalisering

Program

Seminariet inleds med presentation av forskare kring kopplingen mellan samhälle och välfärdens digitalisering. Därefter kommer representanter från två kommuner att berätta om sitt arbete med att få till politisk förankring och styrning kopplat till digitalisering. Vi avrundar med reflektioner från forskare och öppnar upp för en allmän diskussion.

Medverkande

 • Elin Wihlborg, professor Linköpings universitet
 • Frida Evertsson, utvecklingsstrateg Kumla kommun
 • Jörgen Sandström, CDO Västerås stad

Informationsansvarig

 • Ina Tidvall
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.