OBS! Evenemanget är avslutat!26 april 2023 till 27 april 2023 kl. 10.00-12.00

Nationell konferens inom rättspsykiatrisk vård

SKR arrangerar en nationell konferns som spänner över två dagar och som riktar sig till landets samtliga rättspsykiatriska kliniker och verksamheter.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med konferensen är att bidra till kunskap- och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor. Under dagarna kommer olika verksamhetsföreträdare, myndighetsrepresentanter, representanter från NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och forskare att föreläsa och lyfta fram goda exempel.

Tider för programmet

 • 26 april klockan 10:00 - 17:00. Registrering och kaffe från 09:15.
 • 27 april klockan 08:30 - 12:00

Målgrupp

Personer i ledande befattningar som verksamhetschefer, chefsöverläkare, enhets- och avdelningschefer, säkerhetsansvariga, verksamhetsutvecklare med flera.

Program

Dag 1 - 26 april

09.15-10.00 Incheckning och servering av kaffe/the

10.00 - 10.15 Inledning av konferensen

 • Mikael Malm, SKR

10.15- 11.15 Hälsocentral - en naturlig och viktig del i rättspsykatirisk vård

 • Mikael Wibom, läkare, specialist allmänmedicin, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

11.15 - 12.00 Personer med intellektuell funktionsnedsättning inom rättspsykiatrisk vård

 • Hanna Edberg, specialist i rättspsykiatri, doktorand Karolinska Institutet, medicinsk

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Nationell webbaserad säkerhetsutbildning

 • Mattias Andersson, stabsassistent/patientsäkerhetssamordnare, Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Region Skåne
 • Mattias Carlsson, säkerhetsansvarig, Vuxenpsykiatri slutenvård NÄL, NU-sjukvården, Region Västra Götaland

13.45 - 14.30 Aktuellt från kvalitetsregistret RättspsyK

 • Magnus Kristiansson, registerhållare RättspsyK
 • Tom Palmstierna, Rättspsykiatri Vård Stockholm, överläkare, professor, Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Avd Brøset Trondheim

14.30 - 15.00 Eftermiddagsfika

15.00 - 15.30 Aktuellt från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens regeringsuppdrag att vidta insatser för att stimulera och stärka arbetet med att utveckla vård och omsorg för personer med komplex psykiatrisk problematik. Socialstyrelsens övriga uppdrag med relevans till det rättspsykiatriska vårdområdet.

 • Louise Kimby, utredare, Socialstyrelsen

15.30 - 16.15 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård utifrån patient- och brukarperspektiv

 NSPH:s undersökning av patienters och anhörigas erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder. NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin.

 • Mårten Jansson, NSPH
 • Emelie Lundin, NSPH

16.15 - 17.00 Arbetssätt och åtgärder för att minska tvångsåtgärder

Verksamhetsföreträdare från tre regioner presenterar praktiska exempel.

 • Robert Rydbeck, verksamhetschef, verksamhetsområde Rättspsykiatri, Region Skåne
 • Lina Magnusson, verksamhetsutvecklare, verksamhetsområde Rättspsykiatri, Region Skåne
 • Viktoria Skeie, verksamhetschef, vuxenpsykiatri slutenvård NÄL, NU-sjukvården, Region Västra Götaland
 • Mattias Carlsson, säkerhetsansvarig, vuxenpsykiatri slutenvård NÄL, NU-sjukvården, Region Västra Götaland
 • Ebba Noland, Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Fil. Mag. i kriminologi, doktorand i socialt arbete vid Umeå Universitet.

17.00 - 17.05 Avslutning dag I och information inför den gemensamma middagen

 • Mikael Malm, SKR

Dag 2 - 27 april

08.30 - 09.30 Kvinnor som vårdas med stöd av LRV utifrån ett omvårdnadsperspektiv

 • Jessica Revelj, psykiatrisjuksköterska, rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och doktorand, Linnéuniversitetet

09.30 - 10.00 Förmiddagsfika

10.00 - 10.30 Rättspsykiatrisk vård en samverkansfråga

 • Kenth Andersson skötare, öppenvården, rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
 • Ulf Wall psykiatri sjuksköterska, öppenvården, rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena

10.30 - 11.00 Det goda samarbetet mellan region och kommun

 • Ludwig Turesson, enhetschef, utsluss/öppenvård, rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

11.00 - 11.30 Förslag från Samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:5) för att den samordnade planeringen ska förbättras

 • Zophia Mellgren, SKR
 • Mikael Malm, SKR

11.30 - 11.55 Presentation av en webbutbildning baserat på SKR:s material Meningsfull heldygnsvård och träning av bemötande i VR-miljö med D-escalator

SKR:s stöd till utveckling av den psykiatriska heldygnsvården, den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin. Presentation av en webbutbildning baserat på SKR:s material Meningsfull heldygnsvård. Visning av träning av bemötande i VR-miljö med D-escalator.

 • Kristina Videla, SKR
 • Charlotte Hveem, verksamhetsutvecklare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri, Region Västra Götalandsregionen

11.55- 12.00 Avslutning och gemensam lunch

Medverkande

Vill du medverka som föreläsare under dagen? Då anmäler du dig separat.

Anmälan dig som föreläsare på konferensen

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.