OBS! Evenemanget är avslutat!17 april 2023 kl. 13.00-16.00

När plan blir information – så kan vi tänka kring informationshantering och arkivering av digital planinformation

Välkommen till ett seminarium där vi lyfter arkiveringsfrågor som uppstår i en digital samhällsbyggnadsprocess där regler för arkivering och förvaltning utgår från en lagstiftning som utformats för i första hand analoga processer.

Anmäl dig

Innehåll

Från och med år 2022 ska kommunerna ta fram digitala detaljplaner och Boverket förbereder just nu föreskrifter för att även översiktsplaner ska vara digitala. Samtidigt brottas kommunerna med hur de ska tänka kring informationshantering och arkivering i en samhällsbyggnadsprocess som befinner sig mitt i ett paradigmskifte där analog och digital information ska hanteras. SKR bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar och lyfter arkiveringsfrågorna.

Målgrupp

Strateger, arkivarier, planeringsansvariga och andra med intresse för digital samhällsbyggnadsprocess.

Program

13.00 Välkommen

Christina Thulin, SKR.

13.10–14.30 Arkivering av digital planinformation – så kan vi tänka kring informationshantering och arkivering i en digilog värld

Magdalena Sjödahl, ArkivIT.

14.30–14.45 Behov av framtida regelutveckling? Så ser Boverket på vad som krävs för en samhällsbyggnadsprocess med digitala original och arkivering

Klara Falk och Lars Svensson, Boverket.

14.45–15.00 Bensträckare

15.00–16.00 Arkiveringsutmaningen på hemmaplan

Möt tre kommuner som delar med sig av hur tankegångarna kring informationshantering och arkivering av digital planinformation ser ut i deras organisation.

Medverkande från bland annat Örebro.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.