12 december 2023 kl. 14.00-15.00

Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård –utbildningstillfälle 16:3

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån olika vårdinriktning. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar och en datagenomgång på en timme. Detta är tredje och sista utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar och en databasgenomgång på en timme. Sista anmälningsdag har passerat.

Innehåll

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till blivande granskningsteam inom somatisk vuxenvård bestående av läkare och sjuksköterska. För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

Deltagaren får själv ansvara för att ha handbok "Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården" och tillhörande markörbilaga tillgänglig under utbildningsdagarna. Dessa går att ladda ned via nedanstående länk.

Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården

Medverkande

  • Carina Ålenius, vårdutvecklingsledare och specialistsjuksköterska inom intensivvård, Region Stockholm och SKR
  • Per Wiger, chefläkare och ortoped, Västra Götalandsregionen och SKR

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.