OBS! Evenemanget är avslutat!30 mars 2023 kl. 09.00-12.00

Kurs om arbetsrättsliga regler vid föräldraledighet

SKR erbjuder en kurs om föräldraledighet med fokus på ledighetsrätt, förläggning och kombinationer med andra frånvaroorsaker. Innehållet berör knepigare frågeställningar utifrån Föräldraledighetslagen och Allmänna bestämmelser.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur föräldraledighet bör hanteras i praktiken hos arbetsgivaren.

Vi kommer i kursen utgå från grunden att en ledighetsansökan inkommer till arbetsgivaren. Inriktning för kursen är att lyfta knepigare frågeställningar inom området gällande exempelvis förläggning av ledighet, regelverk kring gravida, vissa ersättningar samt återgång i arbete.

Beräkning av ledighetsrätt eller ersättning ingår däremot inte. För att tillgodogöra sig seminariet på bästa sätt rekommenderar vi att deltagarna har förkunskaper om föräldraledighetslagen och AB § 29, eller läser detta på egen hand innan seminariet.

Målgrupp

SKRs medlemmar och medlemmar hos Sobona. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR/är personalhandläggare eller i funktion som stöttar chefer i föräldraledighetsfrågor.

Medverkande

  • Donovan Häll, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Gustaf Björnberg, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

För att kunna delta i kursen har vi som krav att du arbetar inom kommun och region, eller i ett medlemsföretag ansluten till Sobona. Uppfyller du inte detta kommer du få besked om att du är avanmäld.

Vid digitala kurser gäller att det är max 5 personer från samma kommun, region eller medlemsföretag som får gå vid samma kurstillfälle. Vid fysiska kurser gäller max 2 personer från samma organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Kursen går ej att ta del av i efterhand, dock är kursmaterialet tillgängligt en månad.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare
  • Gustaf Björnberg
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.