23 oktober 2023 kl. 00.00-00.00

Kommundirektör och ny i ditt uppdrag

SKR vill att du ska lyckas i rollen som kommundirektör och bjuder in till en introduktionsutbildning. Du får tillsammans med andra utforska rollen och dess utmaningar. Vi diskuterar kommuner och regioner i den svenska samhällsmodellen, ditt uppdrag, rollen i relation till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna, omvärlden och SKR:s roll.

Anmäl dig

Digital introduktion

Utbildningen börjar med en digital introduktion den 23 oktober 2023 klockan 08.30-10.00

Innehåll och program

Utbildningen omfattar en digital introduktion och fyra utbildningsdagar.

Första utbildningstillfället genomförs 8 - 9 november 2023

Den 8 november 2023 klockan 10.00-19.00 (kaffe serveras från 09.30) genomförs det första utbildningstillfället. Den 9 november träffas vi klockan 09.00-16.00.

Du kommer under utbildningen att få

 • en överblick över den svenska samhällsmodellen
 • möjlighet att diskutera de formella kraven som följer med rollen som kommunchef eller kommundirektör
 • tillfälle att möta och samtala med andra om ditt uppdrag och din roll i förhållande till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna och omvärlden
 • introduktion till SKR:s roll, organisation och erbjudande till dig som kommundirektör, samt möta experter inom SKR inom centrala frågor och områden
 • ett utökat nätverk och lära känna andra nya kommundirektörer samt oss på SKR.

Andra utbildningstillfället genomförs 17 - 18 januari 2024

Den 17 - 18 januari 2024 klockan 10:00-16:00 genomförs det andra utbildningstillfället. Du kommer att kunna vara med och påverka innehållet. Några exempel på vad som skulle kunna vara intressant är följande:

 • kommunalekonomi för kommundirektörer
 • rollen som arbetsgivare
  • juridik, kriser/skandaler, yttrandefrihet – media
  • tystnadskultur och meddelarfrihet, samt riskanalys och välfärdsbrottslighet
 • samverkansformer och strategiskt partnerskap
 • koncernstyrning, bolagsstyrning – aktiebolagslagen
 • civilt försvar och krisberedskap
 • ledning, styrning och organisering för en bättre välfärd
  • effektivitet och innovation; Vad är det?

Du är varmt välkommen till denna introduktionsutbildning i din nya roll. Vi tror och hoppas att den kan stödja dig i din utveckling och kompetens som kommundirektör.

Medverkande

Kursledare och medverkande meddelas senare under 2023.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Linda Persson Melin, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.