OBS! Evenemanget är avslutat!26 april 2023 kl. 09.00-12.00

Heltidsresan- förändrade arbetstidsregler

SKR och Kommunal bjuder våren 2023 in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. Det övergripande temat för konferensen är förändrade arbetstidsregler.

Anmäl dig

Innehåll

SKR och Kommunal bjuder in till en inspirationskonferens som stöd för lokalt förändringsarbete.

Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter till att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet med att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken!

Konferensen genomförs som en halvdag med tema förändrade arbetstidsregler i syftet att inspirera arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare från Kommunal att fortsätta sitt lokala utvecklingsarbete med Heltidsresan.

Programmet består av föredrag från centrala parter, lärande exempel m.m.

Möjlighet till interaktion kommer att finnas genom en chattfunktion.

Målgrupp

Konferensen riktar sig i första hand till lokala företrädare för personal/ HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan.

Centrala parter rekommenderar att lokala parter deltar på webbkonferensen tillsammans om det är möjligt att genomföra på ett Coronasäkert sätt.

OBS! Sprid gärna vidare inbjudan i er kommun/region/era verksamheter!

Informationsansvarig

  • Charlotta Undén
    Förhandlare
  • Johan Thörn
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.