OBS! Evenemanget är avslutat!29 november 2023 till 1 december 2023 kl. 10.00-15.00

Grundkurs i offentlig upphandling

En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Innehåll

SKR erbjuder en grundläggande kurs i offentlig upphandling för fysiskt deltagande under ovan angivna datum.

Under grundkursen tar vi upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Under de tre dagarna kommer teori varvas med gruppövningar där deltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Målgrupp

 • Alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar.
 • Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling.

Program 29 nov (dag 1)

09.30-10.00 Samling med kaffe

10.00–10.50

 • Inledning
 • LOU, LUF, LOV - vad skiljer dem åt och när ska/kan de användas?
 • CPV-koden, tröskelvärdena, upphandlande myndigheter

11.00–12.00 Grundläggande principerna (inklusive grupparbete)

12.00–13.00 Lunch

13.00-15.00 (inklusive kortare grupparbeten och pauser)

 • Kontraktsvärdesberäkning och upphandlingsformer
 • Förfrågningsunderlaget allmänt
 • Förfrågningsunderlaget sociala krav och miljökrav, reservationer

15.00-15.20 Kaffe

15.20-16.30

 • Ramavtal och Dynamiskt inköpssystem (DIS)
 • Undantagen från LOU

19.00 Middag (föranmälan krävs)

 

Program 30 nov (dag 2)

09.00-10.20

 • Annonsering över tröskelvärdena och tidsfrister, anbudsöppning
 • Uteslutning av leverantörer
 • Kvalificering av leverantörer

10.20-10.40 Kaffe

10.40-12.30

 • Rättelse och komplettering
 • Anbudsutvärdering, utvärderingsmodeller, onormalt låga anbud

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30

 • Icke-direktivstyrd upphandling
 • Grupparbete

14.30-14.50 Kaffe

14.50-16.30 Grupparbete (forts.) inklusive redovisning

19.00 Middag (föranmälan krävs)

 

Program 1 dec (dag 3)

09.00-10.30

 • Tilldelningsbeslut och jäv
 • Avbrytande av upphandling
 • Offentlighet och sekretess

10.30-10.50 Kaffe

10.50-12.30 (inklusive grupparbete)

 • Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
 • Uppföljning av avtal

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30

 • Ändringar i ingångna avtal
 • Sammanfattning av kursen

14.30 Avslutning och kaffe


Medverkande

Kursledare är samtliga från SKR:s avdelning för juridik.

 • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
 • Magnus Ljung, förbundsjurist
 • Helena Henriksson, förbundsjurist
 • Maria Larsson, ekonom, upphandlingsexpert

Hotellrum

Vänligen notera att inga hotellrum är bokade. Däremot är ett visst antal rum reserverade till deltagarna i kursen. Men bokning och betalning görs av deltagarna själva. Se anmälningslänken för fler detaljer kring hotellrumsbokning.

Praktisk information

 • Grundkursens dag 1 börjar kl.10.00, kaffe serveras från kl. 09.30. Kursen avslutas ca kl.15.00 dag tre.
 • I kursavgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe under tre dagar. Medverkan på middagar debiteras extra och bokas i samband med anmälan. Middagen serveras kl.19.00 både den 29 och den 30 november.

Informationsansvarig

 • Hampus Allerstrand
  Förbundsjurist
 • Magnus Ljung
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.