OBS! Evenemanget är avslutat!26 januari 2023 kl. 09.00-16.00

Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare

Kursen ger grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till verksamma inom överförmyndarfrågor, såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk. Ett gediget digitalt kursmaterial som kan agera verktyg även på hemmaplan.

Vi går igenom de olika stegen kring granskning; förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning med mera. Även praktiska tips kommer att ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd kring olika sätt att lägga upp granskningen.

En annan del i kursen rör arvodesreglerna. Hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet till olika beslut.

Målgrupp

 • Verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Program, preliminära hålltider

Frågor kan ställas löpande under dagen. Föreläsarna finns kvar i chatten till kl 16.30 för att svara på frågor.

08.45 – 09.00 Digital incheckning

Vi ber samtliga deltagare att checka in så att vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar.

09.00 – 10.15 Kursstart

 • Syfte med granskning
 • Granskningens tidslinje/tidsplan
 • Olika handlingstyper och lagkrav

10.15 – 10.45 Fikapaus

10.45 – 11.30 Överförmyndarens verktygslåda

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.00 Utskick och utbildning

13.00 – 13.30 Genomgång av praktiska exempel

13.30 – 14.30 Genomgång av övningsuppgifter

Genomgång av case.

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 15.30 Arvodering

15.30 – 16.00 Praktiska tips

 • Framgångsfaktorer inom granskning
 • Summering och avslutning

Medverkande

 • Angelica Covington, jurist
 • Diana Ståhl, jurist
 • Kalle Larsson, jurist, avdelningen för juridik, SKR.

Diana Ståhl och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning samt har därutöver arbetat i flera år med specifikt granskning, djupgranskning, revision etc.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR