20 november 2023 till 21 november 2023 kl. 09.00-15.00

Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

En två dagars grundkurs där syftet är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till nya inom överförmyndarområdet. Såväl nyvalda överförmyndare och ledamot av överförmyndarnämnd samt nyare tjänstemän inom överförmyndarområdet. Utbildningen är även aktuell för de som vill få en uppdatering inom området då vissa lagar och praxis har ändrats de senaste åren.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt. Ett gediget digitalt kursmaterial ingår med tillhörande mallar, rättsfall med mera som kan agera verktyg även på hemmaplan. Åhörarkopior och annat material kommer finnas tillgängligt vid respektive kurstillfälle.

Målgrupp

 • Nya inom överförmyndarområdet.
 • Nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän verksamma inom överförmyndarverksamhet.

Program 20 november

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-11.30 Inledning

Överförmyndarens roll

Mindre ingripande åtgärder

Alternativ till godmanskap

 • Anhörigbehörighet
 • Insatser enligt SoL och angränsande lagstiftning
 • Framtidsfullmakt
 • Principer och riktlinjer

Godmanskap och förvaltarskap

Ställföreträdarskap för vuxna

11.30-12.30 Lunchavbrott, lunch ingår i anmälningsavgiften

12.30-15.00 Godmanskap och förvaltarskap, fortsättning

15.00-15.30 Paus, kaffe serveras

15.30-17.00

Internationella förhållanden

 • Behörig överförmyndare
 • Rättshandlingar utomlands
 • Överflyttning av ärenden etc.

Dödsbo, fastighet med mera

Överförmyndarens samtycke till åtgärder

 • Samtycke fastighet
 • Samtycke bodelning/arvskifte
 • Samtycke driva rörelse
 • Uttagsmedgivande etc.

19.00 Middag

Middagen ingår i kursavgiften men måste förbokas i samband med anmälan.

Program 21 november

08.30-11.30

Att företräda/verka vid en myndighet

 • Sekretess (OSL)
 • Förvaltningslagens ramar
 • Regeringsformen och kommunallagen
 • Beslutsfattande och delegation

Barnärenden

 • Uppdelning socialnämnd och överförmyndare
 • Förmynderskap
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare
 • Tillfällig vårdnadshavare
 • Särskild förvaltning
 • Aktörer vid skadestånd/ersättning till barn
 • Kontrollerad förvaltning
 • God man för ensamkommande barn
 • Barn i behov av ställföreträdare (kvot, massflyktsdirektivet, papperslös etc.)

10.00-10.30 Paus, kaffe serveras

10.30-11.30 Fortsättning förmiddagspass

11.30-12.30 Lunchavbrott, lunch ingår i anmälningsavgiften

12.30-15.00 Fortsättning barnärenden

Tillfälliga godmanskap

 • Vid stridande intressen mellan huvudman/barn och ställföreträdare
 • Bortavarande

Granskning och arvodering

15.00 Avslut. Kaffe serveras

Föreläsare finns på plats i SKR:s lokaler fram till kl. 15.30 för eventuella frågor.

Medverkande

 • Förbundsjuristerna Kalle Larsson och Ann Sofi Agnevik, från avdelningen för juridik, SKR.
 • Angelica Covington och Diana Ståhl. Båda med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarverksamheter.

Praktisk information och anmälan

 • Kursen startar kl. 09.00 dag 1 och kl. 08.30 dag 2. I samband med registreringen som startar kl.08.30 serveras kaffe.
 • Dag 2 avslutas kursen kl. 15.00 då även kaffe serveras.
 • Föreläsare finns på plats i SKR:s lokaler fram till kl. 15.30 för eventuella frågor.
 • Kursintyg delges endast till anmälda deltagare, efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.